Pårørende

Tilbud til pårørende
Tilbud til pårørende

Pårørende

Pårørendesamtaler er et tilbud til voksne familiemedlemmer/partnere fra 18 år og opefter, som er pårørende til et menneske, der er i behandling på Behandlingscenter Svendborg.

Pårørendesamtaler er oprettet med det formål at skabe et rum, hvor pårørende har mulighed for at få oplysninger, råd og vejledning om brug/misbrug af stoffer og de forandringer af adfærd og personlighed som følger heraf.

I samtalerne er der fokus på de problemstillinger, der knytter sig til misbruget, og hvad dette betyder for den enkelte pårørende. Der er endvidere fokus på, hvordan det er hensigtsmæssigt at være sammen med det menneske, der har et misbrug? Kan man stille krav? Hvordan passer du på dine egne grænser? Hvad er rimeligt? Hvordan er det muligt at støtte?

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Behandlingscentret.