Pårørende

Pårørende

Pårørendegruppen er et tilbud til voksne familiemedlemmer/partnere fra 18 år og opefter, som er pårørende til et menneske, der er i behandling på Behandlingscenter Svendborg.

I gruppen mødes vi i et ligeværdigt forum og oplever følelsen af, at nogen lytter og kan genkende konkrete problemstillinger, tanker og bekymringer.

Pårørendegruppen er oprettet med det formål at skabe et rum, hvor pårørende har mulighed for at få oplysninger, råd og vejledning om brug/misbrug af stoffer og de forandringer af adfærd og personlighed som følger heraf.

I gruppen taler vi om de problemstillinger, der knytter sig til misbruget, og hvad dette betyder for den enkelte pårørende. I gruppen taler vi også om, hvordan det er hensigtsmæssigt at være sammen med det menneske, der har et misbrug? Kan man stille krav? Hvordan passer du på dine egne grænser? Hvad er rimeligt? Hvordan er det muligt at støtte?

Som udgangspunkt mødes vi hver 14. dag, men det kan justeres efter behov, og du bestemmer selv, hvor længe du har brug for at være i gruppen.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Behandlingscentret.