Kursusserien "Tillid, Håb og Ærlighed"

kursusmateriale
28. april 2017 - Susanne Paulsen

Kursusserien "Tillid, Håb og Ærlighed"

Velkommen til kursusserien ”Tillid, Håb og Ærlighed”.    

Titlen har vi valgt, fordi de tre begreber hver for sig og tilsammen udtrykker nogle værdier, som vi mener, er vigtige at efterstræbe i behandlingen.

Med indeværende kursusmateriale ønsker vi at sikre, at vi får bragt vores behandlingsmetoder i spil på en måde, så kursisterne samlet set får det optimale ud af deres behandling, herunder at sikre, at kvaliteten af vores kurser er konsistente. Kursusmaterialet til de enkelte kurser består således af et arbejdskatalog til kursisterne og en guide til arbejdskataloget, der er målrettet behandlerne.

I materialet anvendes, blandt flere forskellige metoder, den kognitive tilgang. I den kognitive tilgang arbejdes der med sokratiske spørgsmål, der har til formål at få kursisterne til at reflektere og selv komme med løsninger og svar på deres udfordringer. I arbejdskataloget, såvel som i behandlernes guide, vil Sokrates derfor være en gennemgående figur, der guider kursist såvel som behandler gennem materialet.

 

Behandling for hash, amfetamin og kokain: Kursisternes arbejdskatalog og behandlernes guide

Arbejdskatalog  Pris: 100,00 kr.

 

Gruppebehandling  Pris: 100,00 kr.


Behandlingsmateriale for nyopstartede  borgere - opiatmisbrug: Kursisternes arbejdskatalog og behandlernes guide

Behandlingsmateriale -opiatmisbrug - kursisten  Pris: 50,00 kr.

 

Behandlingsmateriale -opiatmisbrug - behandleren  Pris: 50,00 kr.


Behandlingsmateriale for borgere med opiatmisbrug, der har taget “Stop op”-kurset: Kursisternes arbejdskatalog og behandlernes guide

Behandlingsmateriale for borgere med opiatmisbrug - kursisten  Pris: 100,00 kr.

Behandlingsmateriale for borgere med opiatmisbrug - behandleren

Kun online publikation.

Download eller se pdf HER:


Netværkskurser – relevant for alle borgere

Netværkskurser  Pris: 50,00 kr.

Netværkskurser - behandleren

Kun online publikation.

Download eller se pdf HER:


Vredeshåndtering – Kursisternes arbejdskatalog og behandlernes guide

Vredeshåndtering - Kursistens arbejdskatalog

Vredeshåndtering - Behandlernes guide til arbejdskataloget

Kun online publikation.